kulthorn
kulthorn
kulthorn
kulthorn
kulthorn
kulthorn
kulthorn

พันธกิจ

     • ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่แข่งขันได้
     • มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพัน และความพึงพอใจแก่คู่ค้าให้ยั่งยืน
     • เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
     • เสริมสร้าง ให้ความรู้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรทุกระดับ
     • ดำเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

     • ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก

เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้และบทความน่าสนใจที่ทางกุลธรทำ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารน่าสนใจและกิจกรรมภายในของ บริษัท กุลธร จำกัด

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา สามารถส่ง Email มาได้ที่ info@kulthorn.com

ตำแหน่ง

จำนวน

รายละเอียด

ติดต่อเรา

ท่านสามารถสอบถามสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท กุลธร จำกัด

  • 237-237/1-4 ถนน หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
  • เบอร์โทรศัพท์ :  

    +662-282-2151
  • อีเมล :  

    bkksales@kulthorn.com , kcsales@kulthorn.co.th

แบบฟอร์มติดต่อ