©2016 Copyright by Kulthorn Co., Ltd.. All righht reserved.
Chinese New Year 2021

ผู้บริหารบริษัท กุลธร จำกัด มอบทองแก่พนักงานที่ทำงานครบ 30 ปี ได้แก่ นายอำนวย สิงห์สม และ 10 ปี ได้แก่

นายวิทยา ชอุมเกตุ และนายเอกชัย ดิษฐประชา และรางวัลพนักงานดีเด่น 2 ท่าน ได้แก่ นางสมจิตร พุ่มไม้ และ

นางสาวแสงจันทร์ เสมอเหมือน ซึ่งภายในงานมีการจับรางวัลผู้โชคดีได้รับทอง 50 สตางค์ จำนวน 3 รางวัล, ทีวี 40 นิ้ว

จำนวน 1 รางวัล และตู้เย็น Sharp จำนวน 1 รางวัล และของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย  เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีนของ

บริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท กุลธร จำกัด