©2016 Copyright by Kulthorn Co., Ltd.. All righht reserved.
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสิ่งแวดล้อมระดับโลก

คุณสุภาณี  จันทศาศวัต ผู้บริหารบริษัท กุลธร จำกัด ไปร่วมงานประชุมโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(UNEP) เกี่ยวกับพิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วยเรื่องสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ชั้นโอโซน ระหว่างวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2559 ที่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย