©2016 Copyright by Kulthorn Co., Ltd.. All righht reserved.
บริษัท กุลธร จำกัด ได้จัดท่องเที่ยวประจำปี 2559

บริษัทกุลธร จำกัด คุณสุเมธ สิมะกุลธร จัดท่องเที่ยวประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 ให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนเติมพลัง สร้างความสุข และเสริมสร้างความสามัคคี ณ.ที่หาดหัวหิน ,เพลินวาน , สวนน้ำวานาลาวา ,นมัสการไหว้หลวงปู่ทวด ที่วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์