©2016 Copyright by Kulthorn Co., Ltd.. All righht reserved.
ผู้บริหารมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน

คุณสุทัศน์ และคุณสุทธินี  สิมะกุลธร ผู้บริหารบริษัทในเครือกุลธร ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับบุตรของพนักงานบริษัท กุลธร จำกัด 

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท กุลธร จำกัด