อะไหล่เครื่องทำความเย็น

คอมเพรสเซอร์/คอนเดนซิ่งยูนิต

Compressor / Condensing Unit

 .............................................

อุปกรณ์ห้องเย็น

Cool Room

 .............................................

มอเตอร์/ใบพัด/ล้อพัดลม

Motor/Fan Blade/Blower

 .............................................

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว/โซลีนอยด์/ไดอะแฟรม/วาล์ว

Expansion/ Solenoid/ Diaphragm/ Valve

 .............................................

ฟิลเตอร์ ไดเออร์

Filter Driers

 .............................................

คอนเดนเซอร์/แผงระบายความร้อน

Condenser

 .............................................

เครื่องมือ

Tools

 .............................................

อื่น ๆ

Others

 .............................................