อะไหล่เครื่องทำความเย็น - เครื่องมือ (Tools)

เครื่องมือสำหรับช่างเครื่องเย็น

(Tubing Tools)

 .............................................

แวคคั่มปั๊ม

(Vacuump Pump)

 .............................................


เกจ์และวาล์วคู่ชุด
(Guages)

 .............................................

วัดลม - อุปกรณ์ตรวจรั่ว

(Velocity Meter and Leak Detector)

 .............................................

วัด โวลท์ แอมป์

(Volt Amp Meter)

 .............................................

อุปกรณ์ล้างระบบ

(System Cleaning Pump)

 .............................................

ตรวจสอบน้ำมัน

(Testing Kit)

 .............................................

แปรงสำหรับทำความสะอาด

(Cleaning Brushes)

 .............................................

ชุดเชื่อม

(Welding Kit)

 .............................................