อะไหล่เครื่องทำความเย็น - คอมเพรสเซอร์/คอนเดนซิ่งยูนิต(Compressor/Condensing Units)คอมเพรสเซอร์ระบบลูกสูบ

 .............................................

คอมเพรสเซอร์ลูกสูบจากอเมริกา

 .............................................คอมเพรสเซอร์สครอลล์จากญี่ปุ่น

 .............................................คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่จากเยอรมัน

 .............................................คอมเพรสเซอร์โรตารี่ภายใต้เทคโนโลยีจากมิตซูบิชิเฮฟวี่

 .............................................