อะไหล่เครื่องทำความเย็น - คอนเดนเซอร์/คอนเดนเซอร์น้ำ/แผงระบายความร้อนCondenser

 .............................................

คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ( Shell and Tube Condenser)

 .............................................

แผงระบายความร้อน ( Static Wire Condenser)

 .............................................

page :1