อะไหล่เครื่องทำความเย็น -อุปกรณ์ ห้องเย็น(Cool room equipment)Cooler Units

คอยล์เย็น

 .............................................

Latches and Hinges

กลอนมือจับ และ บานพับ ตู้เย็น ตู้แช่ ห้องเย็น

 .............................................

Filter Driers

ฟิลเตอร์ ไดเออร์

 .............................................

Expansion Valves

เอ๊กแปนชั่นวาล์ว

 .............................................

Thermometer

เทอร์โมมิเตอร์

 .............................................

Compressor

คอมเพรสเซอร์์

 .............................................

Receiver Tank/Oil Separators

ท่อพักน้ำยา/ตัวดักน้ำมัน

 .............................................