อะไหล่เครื่องทำความเย็น - เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว(Expansion Valves)Expansion Valves

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว

 .............................................

Solenoid Valves

โซลีนอยด์

 .............................................

Sight Glass

ตาแมว

 .............................................