อะไหล่เครื่องทำความเย็น (Compressor) - มอเตอร์/ใบพัด/ล้อพัดลม(Motor/Fanblade/Blower)Motor

 .............................................

Blower

 .............................................

Blade

 .............................................