ปั๊มน้ำ และ เครื่องตัดหญ้า (Water pump and Lawn mower)ปั๊มน้ำ

Water Pump

 .............................................

เครื่องตัดหญ้า

Lawn Mower

 .............................................

เครื่องฉีดน้ำ

Sprinkle

 .............................................