สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2024   494  
2 Jan 2024   184  
3 Jan 2024   149  
4 Jan 2024   213  
5 Jan 2024   144  
6 Jan 2024   117  
7 Jan 2024   99  
8 Jan 2024   181  
9 Jan 2024   196  
10 Jan 2024   177  
11 Jan 2024   168  
12 Jan 2024   149  
13 Jan 2024   118  
14 Jan 2024   127  
15 Jan 2024   162  
16 Jan 2024   184  
17 Jan 2024   141  
18 Jan 2024   188  
19 Jan 2024   210  
20 Jan 2024   101  
21 Jan 2024   185  
22 Jan 2024   187  
23 Jan 2024   1  
24 Jan 2024   0  
25 Jan 2024   0  
26 Jan 2024   0  
27 Jan 2024   0  
28 Jan 2024   0  
29 Jan 2024   0  
30 Jan 2024   0  
31 Jan 2024   245