สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2024   522  
2 Feb 2024   825  
3 Feb 2024   1194  
4 Feb 2024   644  
5 Feb 2024   415  
6 Feb 2024   339  
7 Feb 2024   536  
8 Feb 2024   419  
9 Feb 2024   363  
10 Feb 2024   319  
11 Feb 2024   331  
12 Feb 2024   476  
13 Feb 2024   602  
14 Feb 2024   572  
15 Feb 2024   596  
16 Feb 2024   370  
17 Feb 2024   371  
18 Feb 2024   320  
19 Feb 2024   430  
20 Feb 2024   397  
21 Feb 2024   415  
22 Feb 2024   493  
23 Feb 2024   387  
24 Feb 2024   379  
25 Feb 2024   404  
26 Feb 2024   365  
27 Feb 2024   458  
28 Feb 2024   394  
29 Feb 2024   397