สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2024   205  
2 Apr 2024   263  
3 Apr 2024   199  
4 Apr 2024   260  
5 Apr 2024   153  
6 Apr 2024   146  
7 Apr 2024   154  
8 Apr 2024   131  
9 Apr 2024   205  
10 Apr 2024   181  
11 Apr 2024   168  
12 Apr 2024   346  
13 Apr 2024   365  
14 Apr 2024   348  
15 Apr 2024   245  
16 Apr 2024   178  
17 Apr 2024   228  
18 Apr 2024   208  
19 Apr 2024   169  
20 Apr 2024   166  
21 Apr 2024   154  
22 Apr 2024   137  
23 Apr 2024   188  
24 Apr 2024   151  
25 Apr 2024   233  
26 Apr 2024   208  
27 Apr 2024   181  
28 Apr 2024   248  
29 Apr 2024   322  
30 Apr 2024   281