สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2024   300  
2 May 2024   310  
3 May 2024   281  
4 May 2024   205  
5 May 2024   217  
6 May 2024   252  
7 May 2024   158  
8 May 2024   222  
9 May 2024   423  
10 May 2024   477  
11 May 2024   336  
12 May 2024   374  
13 May 2024   277  
14 May 2024   260  
15 May 2024   252  
16 May 2024   317  
17 May 2024   271  
18 May 2024   203  
19 May 2024   200  
20 May 2024   194  
21 May 2024   207  
22 May 2024   213  
23 May 2024   246  
24 May 2024   339  
25 May 2024   173  
26 May 2024   0  
27 May 2024   0  
28 May 2024   0  
29 May 2024   0  
30 May 2024   0  
31 May 2024   0