หมวดสินค้า
แบรนด์สินค้า
คำค้นหายอดนิยม

วาล์วนิรภัย 1/2" NPT x 5/8" SAE

ทางเข้า 1/2" NPT ทางระบายออก OUT 5/8" SAE Orifice section [mm²] 70,9 Discharge coefficient Kd 0,45 Set pressure range [bar] 29 PS[bar] 55 TS[°C] min -50 TS[°C] max +120

วาล์วนิรภัย 1/4" NPT x 3/8" SAE

ทางเข้า 1/4" NPT ทางระบายออก OUT 3/8" SAE Orifice section [mm²] 38,5 Discharge coefficient Kd 0,63 ตั้งค่าแรงดันระบายใช้งาน [bar] 29 PS[bar] 55 TS[°C] min. -50 TS[°C] max. +120

วาล์วนิรภัย 3/8" NPT x 1/2" SAE

ทางเข้า 3/8" NPT ทางระบายออก OUT 1/2" SAE Orifice section [mm²] 38,5 Discharge coefficient Kd 0,69 ตั้งค่าแรงดันระบายใช้งาน [bar] 29 PS[bar] 55 TS[°C] min. -50 TS[°C] max. +120

วาล์วนิรภัย 3/8" NPT x 1/2" SAE

ทางเข้า 3/8" NPT ทางระบายออก OUT 1/2" SAE Orifice section [mm²] 38,5 Discharge coefficient Kd 0,69 ตั้งค่าแรงดันระบายใช้งาน [bar] 29 PS[bar] 55 TS[°C] min. -50 TS[°C] max. +120

วาล์วนิรภัย 1/2" NPT x 5/8" SAE

ทางเข้า 1/2" NPT ทางระบายออก OUT 5/8" SAE Orifice section [mm²] 70,9 Discharge coefficient Kd 0,45 Set pressure range [bar] 29 PS[bar] 55 TS[°C] min -50 TS[°C] max +120

วาล์วนิรภัย 3/4" NPT x 3/4" SAE

ทางเข้า 3/4" NPT ทางระบายออก OUT 3/4" SAE Orifice section [mm²] 113 Discharge coefficient Kd 0,9 Set pressure range [bar] 29 PS[bar] 55 TS[°C] min -50 TS[°C] max +150