หมวดสินค้า
แบรนด์สินค้า
คำค้นหายอดนิยม

ตาแมวแบบเชื่อมบัคกรี รุ่น 3740/6

กระจกตาแมว แบบมีแถบแสดงตรวจจับความชื้น 3/4" ODS Solder. (เชื่อมบัคกรี) Product Details Connections Ø ODS [in.] 3/4" PS [bar] 50 MWP [psi] (1) 500 TS [°C] min. -40 TS [°C] max. +120

ตาแมวแบบขันเกลียวแฟร์ รุ่น 3710/66

กระจกตาแมว แบบมีแถบแสดงตรวจจับความชื้น 3/4" SAE.Flare. (ขันเกลียว) Product Details Connections Ø SAE.Flare. [in.] 3/4" PS [bar] 50 MWP [psi] (1) 500 TS [°C] min. -40 TS [°C] max. +120

ตาแมวแบบขันเกลียวแฟร์ รุ่น 3710/33

กระจกตาแมว แบบมีแถบแสดงตรวจจับความชื้น 3/8" SAE. Flare. (ขันเกลียว) Product Details Connections Ø SAE.Flare. [in.] 3/8" PS [bar] 50 MWP [psi] (1) 500 TS [°C] min. -40 TS [°C] max. +120"

ตาแมวแบบเชื่อมบัคกรี รุ่น 3740/9

กระจกตาแมว แบบมีแถบแสดงตรวจจับความชื้น 1-1/8" ODS Solder. (เชื่อมบัคกรี) Product Details Connections Ø ODS [in.] 1-1/8" PS [bar] 45 MWP [psi] (1) 500 TS [°C] min. -30 TS [°C] max. +110"

ตาแมวแบบขันเกลียวแฟร์ รุ่น 3710/55

กระจกตาแมว แบบมีแถบแสดงตรวจจับความชื้น 5/8" SAE. Flare. (ขันเกลียว) Product Details Connections Ø SAE.Flare. [in.] 5/8" PS [bar] 50 MWP [psi] (1) 500 TS [°C] min. -40 TS [°C] max. +120"

ตาแมวแบบเชื่อมบัคกรี รุ่น 3940/7

กระจกตาแมว แบบมีแถบแสดงตรวจจับความชื้น 7/8"ODS Solder. (เชื่อมบัคกรี) Product Details Connections Ø ODS [in.] 7/8" PS [bar] 50 MWP [psi] (1) 500 TS [°C] min. -40 TS [°C] max. +120